miércoles, 1 de enero de 2014

PRESENTANDO ANSÓ       Puyando por toda España
       astí alto por a dreita,
       vista un rincón escondiu
       que tiene muita belleza.

       Ye de rancias tradicións
       costumbres fe y grandeza,
       que fueron a admiración 
       d´os sencillos y a nobleza.

            D´o rey Jaime o conquistadó
       que gobernaba esta tierra
       y de algunos sucesós
         que querrioron protegela.

                                                      Este rincón que ye Ansó                                                 
                                                       tiene cosas muito güenas                                                
                                                      que plenan o corazón                                                       
                                                   d´os que vienen a viyelas.                                             

       Hasta a Mesa d´os Tres Reis
       desde Fórcala, vistá un tirón
       de sesenta y tres kilometros
       que con Navarra, fan unión.

           Y d´os Tres Reis ta Candanchú,
   mejo dito ta o Sompor,
        cincuenta y tres en tenemos 
            que con Francia achunta Ansó.

   En ixe punto que Francia
       se trova con Navarra y Aragón,
       as concesións nos ficioron 
       por real autorización.

       Dando honoríficos cargos 
       a más de todos os mons
       de noble y fidelísima 
       Villa d´Ansó.

  Tos os puertos y selvas
que enzarran ixos mons,
    son a hermosura tremenda
d´este Valle d´Ansó.

   Y pa no fenos mas largos 
      cambiando de convesación,
enseñaremos os trajes
   de basquiña y de calzón.

   Desde o traje de Bautizo
       y luego o d´a Confirmación
    hasta a saya y o saigúelo
e nistá una coleción.

Todos ixos relicarios
      que os siglos conservó,
     agora son contemplaús
   con muita admiración.

        Pues o lugá no digamos... 
    todo ye una exposición,
en do quiera trovarez
aquel antiguo sabó.

      Orgullosos nos sentimos 
  con a Iglesia os d´Ansó
    pues catedral d´Pirineo 
ya vistió qui la clamó.

A Virgen de Puyeta 
      y San Sebastián o patrón
 nos asisten y amparan
   y escuitan as oracións.

        Conservando o que tenemos,
    con gúena administración,
se puede viví felices 
en este lugá d´Ansó

====================
       
       

No hay comentarios:

Publicar un comentario